Με τον Βασίλη, την Στέλλα και τον 5 μηνών Φοίβο, στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής.