Με την Βασιλική, την Κωνσταντίνα και τον Δία, στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής.