Με την Μαρία, την Χαρά, την Μαριαλένα και την Μάγια στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής.