Με την Στέλλα και τον Τσίκο, στο Πρόγραμμα Διόρθωσης Συμπεριφοράς.