Με τον Θεολόγο, τις Άννα, Αναστασία και Δήμητρα στο Πρόγραμμα Προεκπαίδευσης Κουταβιών της 3 μηνών Μόλι.