Με τον Κώστα, την Ελένη και τον 2 ετών Έκτορα, στο Πρόγραμμα Διόρθωσης Συμπεριφοράς.