Με τον Βασίλη, τις κόρες του και τον 2 μηνών Billie στο Πρόγραμμα Προεκπαίδευσης Κουταβιών.