Με την Αυγή και τον 2 μηνών Μάρσαλ, στο Πρόγραμμα Προεκπαίδευσης Κουταβιών.