Με τον Παύλο, την Βούλα και τον 18 μηνών Άρη, Μαλτέζ, στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής