Με την Σοφία και τον 1 έτους Σόκο, στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής.