Με την οικογένεια Αθανασιάδη και τον 5 μηνών , Μπόμπο, στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής.