Ο Παύλος Φυτόπουλος, ο γιός του Πάρης, και ο 4 μηνών Άικο, Ακίτα, στο Πρόγραμμα Προεκπαίδευσης Κουταβιών