Με τον Τέλη, τους Χρήστο και Μάρκο στο Πρόγραμμα Προεκπαίδευσης Κουταβιών του μικρού Φράγκι.