Με τον Γαβριήλ και τον 3 μηνών Άρη στο Πρόγραμμα Προεκπαίδευσης Κουταβιών.